Centros educativos

Escola Agrària d'Amposta

L’Escola Agrària d’Amposta imparteix una formació integral al sector agropecuari de les nostres comarques, començant per la formació inicial dels cicles formatius i seguint amb la formació contínua per als professionals del nostre sector. Actualment imparteix un CFGM de Producció Agroecològica i un CFGS de Paisatgisme i Medi Rural

Profesor: Abel Ferreres

IEPAAC

Som un centre d’FP d’àmbit territorial i d’especialització sectorial relacionat amb els Cicles Formatius de l’àrea professional d’Aqüicultura i el CFGS d’Educació i Control Ambiental.

El centre està ubicat a la Carretera del Poble Nou, Km 5.5, a Sant Carles de la Ràpita, en un lloc privilegiat, des d’un punt de vista formatiu i socioeconòmic, en ple cor del Delta de l’Ebre. Allí es localitza majoritàriament el teixit empresarial relacionat amb l’aqüicultura i l’educació ambiental del territori.

A més oferim a l’alumnat del centre una formació complementària marítim-pesquera, voluntària i totalment gratuïta en les titulacions següents:

  • Certificat bàsic de seguretat i Mariner Pescador.

  • Bussejador a petita profunditat (2a restringida).


IES Joan Coromines

L'IES Joan Coromines es troba situat al bell mig de Benicarló, al Passeig Marítim, a molt poca distància de la mar i de les parades de l'autobús de Peníscola i Vinaròs.

Encara que va ser el primer institut a Benicarló, el nostre esperit inquiet i innovador fa que comptem amb unes instal·lacions que permeten metodologies pedagògiques sempre a la avantguarda, ABP(Aprenentatge Basat en Projectes), Ensenyament digital, Robòtica,  ....

Impartim estudis d’ESO, Batxillerat i Formació Professional.

CIPFP Benicarló

El Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló (CIPFP Benicarló) és un centre públic que imparteix els dos subsistemes de formació professional: la formació professional reglada i la formació per a l'ocupació. Ofereix formació en una àmplia oferta de cicles formatius d’FP de grau bàsic, mitjà i superior de set famílies professionals, més un curs d'especialització, així com un elevat nombre de cursos Labora associats a certificats de professionalitat.

El centre dona resposta als requeriments de qualificació de sectors emergents com les energies renovables i d’altres més arrelats al territori com l’hoteleria i turisme, la instal·lació i el manteniment, l’agrari, el sector químic, el d’artista faller i escenografies. A més d’atendre les necessitats de formació d’altres sectors, com el de l’estètica i bellesa, l’electricitat, l’atenció a persones dependents, la soldadura i molts més.

El CIPFP Benicarló és un centre compromès amb les persones i amb l’entorn, que té com a missió fonamental atendre tant els requeriments de qualificació de les empreses com les necessitats de formació de les persones al llarg de tota la vida que facilite la seua inserció i reinserció laboral. Per tal d’aconseguir-ho, manté una estreta relació amb empreses i institucions, incorpora la formació professional dual en els seus programes formatius, promou la internacionalització de l’alumnat i professorat i fomenta la innovació educativa.

Disposa d’unes modernes instal·lacions, tallers i aules ben equipades. Cal destacar que compta amb una taxa d’inserció laboral del 75% de mitjana.

Ens podeu trobar a l’Av. Corts Valencianes, 2 de Benicarló i a la web labora.gva.es/web/cipfp-benicarlo

La Salle

La Salle acoge en sus aulas la Formación Profesional en materia de enseñanzas deportivas que imparte escuelas Ceneted. En concreto el grado medio medio y superior de Técnico Deportivo.

IES Manuel Sales i Ferrer

El proyecto educativo del IES Manuel Sales i Ferrer tiene como objetivo prioritario el máximo desarrollo de las capacidades de todo el alumnado, como principio que fundamenta la equidad y la excelencia, y que es garantía, a la vez, de cohesión social. Para conseguirlo contamos con un buen equipo de profesores/nada que intentan potenciar los aspectos intelectuales, morales, culturales, sociales y psicomotrices de los alumnos desde un enfoque metodológico socioconstructivista que garantice el logro de las competencias básicas. Ponemos mucho de énfasis en la atención a la diversidad del alumnado y a su orientación académica de cara a estudios posteriores.

INS Els Alfacs

El INS Els Alfacs es un centro de enseñanza secundaria donde se puede cursar toda la ESO, bachillerato (ciencias y tecnología; humanidades y ciencias sociales) y formación profesional

IES Sól de Riu

El Instituto Sol de Riu es un centro de enseñanzas secundarias de titularidad pública dependiente del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. Nuestro centro se encuentra en Alcanar, municipio situado al extremo más meridional de Cataluña en la comarca del Montsià formando parte de las Tierras del Ebro. Por esta ubicación estratégica en el cruce con las Tierras del Noria, por sus instalaciones y por el equipo de profesionales que desde hace veinte años ofrecen sus servicios, el Instituto Sol-de-Riu se ha consolidado como un referente de la enseñanza de ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato tanto en las comarcas del sur de Cataluña como de las vecinas del norte del País Valenciano. En el Instituto Sol-de-Riu de Alcanar se imparten los cursos en régimen de jornada intensiva

IES La Sénia

Des dels seus orígens, l’institut de la Sénia ha impartit, al costat de l’ESO i el Batxillerat, estudis de Formació Professional lligats a l’economia de la població. El centre ha mantingut una relació permanent i estreta amb el teixit empresarial local, en el marc d’un interès mutu per vincular al màxim la formació del nostre alumnat amb les necessitats professionals de la indústria i el comerç seniencs.

IES Serra d'Irta

L'objectiu de l’IES Serra d’Irta és aconseguir un aprenentatge i desenvolupament globalitzador del nostre alumnat. Un tracte personalitzat, unes instal·lacions dotades amb les últimes tecnologies , projectes empresarials que connecten l’estudi amb la realitat empresarial..... Tot això, garanteix la inserció i adaptació laboral en un entorn empresarial complex on es demanda una gran versatilitat laboral.

Altres aspectes a destacar són que comptem amb grups reduïts, aules polivalents amb ordinadors individuals, projector.... L’alumnat té la possibilitat de realitzar FP DUAL als cicles de Grau Mitjà i Superiors i, a més a més, un horari matiner de 08:15 hrs fins les 14:10 (excepte dimarts fins les15:05).

A més d'estidus d'ESO i Batxillerat, oferim els següents Cicles Formatius: 2 cicles FPB de Serveis Administratius i d'Informàtica i Comunicació, 1 cicle de GM de Gestió Administrativa i 2 cicles de GS d’Administració i Finances i de Comerç Internacional. 

Ens trobem a la localitat d’Alcalà de Xivert, és fàcilment accessible per nacional i a més, compta amb estació de tren i autobús, amb els que és fàcil accedir amb transport públic.

IES Maestrat

El IES Maestrat es un centro rural de carácter comarcal situado en la localidad de Sant Mateu que acoge alumnos de poblaciones próximas situadas hasta 40 kilómetros de distancia. Los colegios de Primaria adscritos a la IES Maestrat son: CEIP Virgen María de Àngels, de Sant Mateu; CEIP Virgen Font de la Salud, de Traiguera; CRA Araboga, de Cervera del Maestre, La Jana y Canet; CRA El Ullastrell, de La Salzadella,Xert,y Tirig; CEIP La Morería, de Les Coves de Vinromà.

CEE Baix Maestrat

El CEE Baix Maestrat, es un centro de Educación Especial, que atiende de manera integral a alumnado de tres comarcas, Baix Maestrat, Alt Maestrat y Els Ports. Nuestro alumnado tiene necesidades educativas especiales en edades comprendidas entre los 3 y 24 años. Las etapas que ofrece son: educación infantil, primaria y secundaria. Y a partir de los 16 años, dos etapas con contenido laboral, TVA transición a la vida adulta y PFQB Programas formativos de cualificación básica. En cuanto a la etapa de TVA, los alumnos van adquiriendo habilidades de ámbito profesional en el taller prelaboral de cerámica y en el de reprografía. Respecto a los Programas formativos, el centro ofrece el PFCB de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; y el PFCB de Operaciones básicas en pastelería. Ambos programas comparten la finalidad de formar en las habilidades y destrezas sociolaborales necesarias, para una futura inserción laboral.

IES Ramón Cid

L'IES Ramón Cid es situa en el municipi de Benicarló, localitat costanera de la comarca del Baix Maestrat, al nord de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un centre antic amb 882 alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, amb ambients amplis i lluminosos situat a les afores del municipi i envoltat d'horts i zones residencials.

És un centre plurilingüe amb estratègies innovadores com la PF dual o el Convivencid, un projecte d’aula de convivència amb caràcter inclusiu que naix com una ferramenta a disposició de qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

Cal destacar també la transferència d’alumnat a organismes públics municipals com són el centre de dia o el geriàtric on desenvolupem tasques d’aprenentatge-servei, donant així visibilitat de la nostra tasca a nivell municipal i fent més estrets els llaços i vincles que afavoriran la vida personal i social dels nostres alumnes. A més a més, els resultats que s’obtenen sobre l’alumnat  es transfereixen i són visibles per a altres alumnes que es poden trobar en situacions semblants, ajudant així a reduir situacions de vulnerabilitat i de fracàs acadèmic.

La seua trajectòria i millora, tant en implicació com en convivència, és visible tant per al professorat com per a la resta de companys de l’aula, tenint un efecte beneficiós no sols per a l’alumne sinó per a tots els que estan al seu voltant. En nombroses intervencions es promou i fa patent la continuïtat dintre del sistema educatiu sent açò un èxit, evident i principalment per a l’alumne, però també per a tota la comunitat educativa.

IES José Vilaplana

El IES José Vilaplana es un centro público, y partiendo de esta premisa, respetamos las diferentes creencias e ideologías de los miembros de nuestra comunidad educativa, siempre que estas no atenten contra el marco constitucional. Entendemos la sociedad como diversa y enriquecedora para todos sus miembros siempre que el respeto mutuo, la tolerancia, el diálogo y la colaboración sean la base del entendimiento.IES Leopoldo Querol

El IES Leopoldo Querol de Vinaròs ha sido considerado, en la ciudad y comarca, como centro de referencia por parte de toda la comunidad educativa. El 24 de enero de 2022 se cumplirán 55 años de la creación del centro.

La oferta educativa del centro con cuenta con el Bachillerato Artístico, así como también la formación profesional con las familias profesionales de Comercio y Marketing y la familia de Electricidad y Electrónica en horario por la tarde hace que alumnos de Vinaròs y otras localidades se desplazan en nuestra ciudad para buscar una formación profesional de calidad y con garantía de inserción laboral.

En nuestro centro tenemos:
Formación Profesional Básica. (A partir de 15 años):
    Técnico Profesional Básico de Electricidad y Electrónica.
    Técnico Profesional Básico de Servicios Comerciales.
Ciclos de Grado Medio. (Con prueba de acceso o título de la eso):
    Técnico de Instalaciones de Telecomunicaciones.
    Técnico de Actividades Comerciales.
Ciclos de Grado Superior. ( Con prueba de acceso o Ciclo de grado medio o título de bachillerato):
    Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
    Técnico Superior en Ventas y Espacios Comerciales. Pendiente de aprobación acceso 2021-2022.
    Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. Pendiente de aprobación acceso 2021-2022.

EOI Vinaròs

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EE.OO.II) son centros públicos de enseñanzas de régimen especial donde se aprenden idiomas a nivel no universitario. 

Sus enseñanzas van dirigidas a personas que necesitan adquirir o perfeccionar sus competencias en una o varias lenguas extranjeras, o bien obtener un certificado acreditativo del nivel de competencia que ya poseen.

Son instituciones de titularidad pública, es decir dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o de las Comunidades Autónomas. En la Comunidad Valenciana, dependen de la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.