Esquema per temes

  • INFORMACIÓ GENERAL

    Des dels seus orígens, l’institut de la Sénia ha impartit, al costat de l’ESO i el Batxillerat, estudis de Formació Professional lligats a l’economia de la població. El centre ha mantingut una relació permanent i estreta amb el teixit empresarial local, en el marc d’un interès mutu per vincular al màxim la formació del nostre alumnat amb les necessitats professionals de la indústria i el comerç seniencs.


    Actualment assistim a un progressiu ressorgiment econòmic de la mà d’empreses que, més enllà de la tradicional activitat moblista, han desplaçat la seua producció cap a nous àmbits de negoci, han apostat per la internacionalització de mercats i s’han dirigit decididament cap a l’exterior. En aquest context, detectem un fort augment de les necessitats de personal qualificat en àrees molt diverses però especialment en tot el que fa referència a les gestions internacionals. Ens caldrà molta gent jove preparada per fer front al repte de recuperació en què estem embarcats ajuntament, empresariat i centres educatius. Per tal de garantir-ne la continuïtat, el nostre territori necessita que la joventut s’hi quedi: només aquest arrelament ens pot garantir un futur digne.    Atent a aquestes necessitats de l’entorn, el nostre institut ofereix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa Dual i el Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional Dual. En el marc d’aquests estudis, l’alumnat pot gaudir d’activitats d’abast europeu en forma de pràctiques i d’intercanvis amb altres centres, amb el suport d’un professorat dinàmic que, preocupat per la renovació pedagògica, constitueix una absoluta garantia de seriositat en les nostres estratègies envers la constant millora educativa.


    Finalment, en una clara aposta per la màxima flexibilitat, els nostres cicles formatius ofereixen l’opció de matrícula parcial, per crèdits o per assignatures. Es tracta de completar la formació personal de manera individualitzada tot ajustant les necessitats formatives a la disponibilitat real de l’alumnat amb compromisos laborals o familiars.