Esquema per temes

 • Aquest tema

  CIPFP BENICARLÓ

  Imatge_centre


  El Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló (CIPFP Benicarló) és un centre públic que ofereix formació dels dos subsistemes de formació professional: FP reglada i  FP per a l'Ocupació. 

  Amb una àmplia oferta de cicles formatius d’FP bàsica, grau mitjà i grau superior de set famílies professionals i un elevat nombre de cursos LABORA associats a certificats de professionalitat, adaptem les necessitats de formació de les persones als requeriments de qualificació de les empreses. El centre compta amb una taxa d’inserció laboral dels seus titulats i titulades del 72%.

  Incorporem la Formació Professional DUAL en els nostres programes formatius, promovem la internacionalització de l’alumnat i professorat i fomentem la innovació educativa buscant canvis per introduir millores. El centre disposa  d’unes modernes instal·lacions, tallers i aules adaptades a les noves tecnologies.

  Ens podeu trobar a l’Av. Corts Valencianes, 2 de Benicarló

  WEB:  labora.gva.es/web/cipfp-benicarlo

  FAMÍLIES PROFESSIONALS

  • Agrària
  • Arts i artesanies
  • Energia i aigua
  • Hoteleria i turisme
  • Imatge personal
  • Instal·lació i manteniment
  • Química
    

 • OFERTA FORMATIVA


   

 • ADMISSIÓ CURS 2022-23


  TOTA LA INFORMACIÓ DELS CICLES FORMATIUStorn matí o tarda, modalitat FP Dual, sortides professionals,...

  ADMISSIÓ I MATRÍCULA - Curs 2022-23